המשך תשלום לפי מסלול הלימודים

 

חוגי פשוט באנגלית בשלוחת בית הספר קציר חולון (קרית רבין) – הרישום יפתח במהלך חודש אוגוסט, אין קבלת פניות עד למועד פתיחת הרישום